ПЕТДЀЛЕН

ПЕТДЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. Който има, който се състои от пет дяла, пет части. Листата му [на бръшляна] са два вида: по катерливите или стелещите се стъбла те са три- или петделни, а по цветоносните клонки са яйцевидно заоблени. Н. Виходцевски, НЕР, 34. Петделно близалце.

Списък на думите по буква