ПЕТДЕСЕТА̀ЧКА

ПЕТДЕСЕТА̀ЧКА ж. Разг. Банкнота или монета на стойност петдесет лева; петдесетак. Сега сме се пазарили с бай Тодора на четирийсет лева декара и довечера ще сложа една петдесетачка в джоба си. Н. Тихолов, ДКД, 11. — Е, взех му парите и тъкмо да му върна рестото — беше дал петдесетачка, — влиза Иван Арапчето. Др. Асенов, СВ, 95.

— Друга (диал. и простонар.) форма: педесета̀чка.

Списък на думите по буква