ПЕТДЕСЀТГОДЍШНИНА

ПЕТДЕСЀТГОДЍШНИНА ж. Годишнина от събитие, станало преди петдесет години. — Българи — почна той, — тоя ден е една светла дата в нашата история, днес е петдесетгодишнината от смъртта на най-великия българин. Хр. Радевски, Избр. пр III, 6. // Годишнина от рождението на човек, който навършва петдесет години. Те се срещнаха една седмица по-късно, Монголеца бе устроил тържество по случай петдесетгодишнината си. Д. Фучеджиев, Р, 59.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педесѐгодишнина.

Списък на думите по буква