ПЕТДЕСЀТГРА̀ДУСОВ

ПЕТДЕСЀТГРА̀ДУСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Който има петдесет градуса. Наточи една половница от тригодишната жълта петдесетградусова гроздовка, от която само в изключителни случаи изнасяше на бял свят. Т. Харманджиев, КВ, 208. Късите панталони и часовникът са единствените вещи, с които не се раздели в тази петдесетградусова горещина. О, 1977, кн. 11, 20.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педесѐградусов.

Списък на думите по буква