ПЕТДЕСЕТЍ

ПЕТДЕСЕТЍ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. 1. Числ. поредно от петдесет. — Сега да ти го кажа, до петдесетта си годинка останеш ли сирак, спукана ти е работата. Ал. Томов, П, 75. Даде ми срок петдесет деня: ако на петдесетия ѝ не дам питието за младост, щяла да заповяда да ме насекат на късове. Н. Райнов, КЧ II, 30.

2. Като прил. В съчет. с част — който е петдесет пъти по-малък от цялото. Вие би могли да отворите няколко училища в България .. и да употребите барем петде‑

сетата част от доходите си за нравственото повдигание на оние сиромаси. Хр. Ботев, Съч. 1950, 265.

3. Като същ. петдесета ж. Една част от нещо, разделено на петдесет равни части.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педесети.

Списък на думите по буква