ПЕТДЕСЕТИЛЀТИЕ

ПЕТДЕСЕТИЛЀТИЕ, мн. ‑ия, ср. Рядко. 1. Период от петдесет години.

2. Петдесетгодишнина.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педесетилѐтие.

Списък на думите по буква