ПЕТДЕСЀТЛЀВОВ

ПЕТДЕСЀТЛЀВОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. За банкнота или монета — който е на стойност петдесет лева. — Ще я купуваш ли? — Да — казах аз и подадох една петдесетлевова банкнота. П. Незнакомов, СНП, 48. Господинът извади .. една петдесетлевова банкнота. Д. Калфов, Избр. разк., 196.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педесѐлевов.

Списък на думите по буква