ПЕТДЕСЀТМИЛИО̀НЕН

ПЕТДЕСЀТМИЛИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Който се състои от петдесет милиона единици, който съдържа, наброява петдесет хиляди лица или предмети. Военният елемент се представлява от петдесетмилионното мохамеданско население. Пряп., 1903, бр. 81, 1.

2. Като числ. поредно. Който е последен в поредица от петдесет милиона единици.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педесемилионен.

Списък на думите по буква