ПЕТДЕСЀТНИЦА

ПЕТДЕСЀТНИЦА, мн. няма, ж. Църковен християнски празник, който се отбелязва на петдесетия ден след Пасха (Възкресение Христово). Когато настанал денят на Петдесетницата, всичките, които вярвали в Иисуса Христа, събрали се в една къща. Д. Манчев, НН (превод), 127.

— Друга (простанр. и разг.) форма: педеся̀тница, петдесятница, педесѐтница.

Списък на думите по буква