ПЕТДЕСЀТПРОЦЀНТОВ

ПЕТДЕСЀТПРОЦЀНТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е равен на петдесет процента от цялото или при който нещо е петдесет процента от общия обем, общото количество на дадено цяло. Петдесетпроцентово изпълнение на плана. Петдесетпроцентов разтвор на спирт. // Разг. Който е само наполовина такъв, някакъв. Е, не е лъжа, а е петдесетпроцентова истина.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педесѐпроцентов.

Списък на думите по буква