ПЕТДЕСЀТТО̀НЕН

ПЕТДЕСЀТТО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Който тежи петдесет тона. Петдесеттонен товар.

2. Който има вместимост петдесет тона. Петдесеттоннна цистерна.

3. За машина, съоръжение — който може да повдига, премества или превозва товар от петдесет тона. Десеттонни, двадесеттонни и петдесеттонни кранове непрекъснато описват полудъги над строежите. К, 1963, кн. 7, 31. С помощта на новите механизирани крикове много бързо ще се повдигат петдесеттонните четириосни вагони. ВН, 1960, бр. 2612, 2.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педесѐтонен.

Списък на думите по буква