ПЕТДЕСЀТХЍЛЯДЕН

ПЕТДЕСЀТХЍЛЯДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който се състои от петдесет хиляди единици, който съдържа, наброява петдесет хиляди лица или предмети. Петдесетхилядна публика.

2. Като числ. поредно. Който е последен в поредица от петдесет хиляди единици. Роди се петдесетхилядният жител на града. △ Музеят очква своя петдесетхиляден посетител.

— Друга (простонар. и разг.) форма: педѐсетхиляден и педѐсехиляден.

Списък на думите по буква