ПЀТДНЀВЕН

ПЀТДНЀВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който продължава, трае пет дни, който обхваща време от пет дни. През 1683 г. .. след петдневна упорита съпротива крепостта .. била завладяна от австрийски войски. Ст. Михайлов, БС, 135. В ожесточените петдневни боеве .. германците бяха спряни и отбити. Ист. IХ и Х кл, 69. При петдневната работна седмица трудещите се работят през деня по 8 часа и 30 минути. Мор. пр. VIII кл, 84. Петдневен отпуск.

2. Който се отнася до период от пет дни. Петдневна работна седмица.

3. Който е на пет дни.

Списък на думите по буква