ПЕТДНЀВИЕ

ПЕТДНЀВИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Период от пет дни; петдневка.

Списък на думите по буква