ПЕТДНЀВКА

ПЕТДНЀВКА ж. Рядко. Период от пет дни; петдневие. В чест на изборите е обявена ударна петдневка в производството. РД, 1948, бр. 124, 5.

Списък на думите по буква