ПЀТЕН

ПЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. Който се отнася до пета̀. Петната кост има приблизително правоъгълна форма. Ал. Гюровски, АЧ, 144. Стандартната петна част на калъпа е разработена за шест типа обувки. П. Цветков и др., ТОП, 91.

Списък на думите по буква