ПЀТЕТА̀ЖЕН

ПЀТЕТА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Който е на пет етажа. Петеетажен блок. Пететажна сграда. Пететажна кооперация.

Списък на думите по буква