ПЕТИЛЀТКА

ПЕТИЛЀТКА ж. Остар. 1.У нас в периода след 1944 до 1989 г. — петгодишен стопански план. Борбата за изпълнение на петилетката в съкратени срокове е същевременно и борба за изграждане на нови хора. НК, 1958, бр. 47, 1. След призива .. за изпълнение на петилетката в съкратени срокове всички материали във вестника целеха да съдействуват за осъществяване на тази задача. РД, 1960, бр. 144, 3.

2. Период от пет години; петилетие. Аз не мога да постъпя тъй, ако ще би да се наложи да чакам масовизацията още цяла една петилетка. Ст. Марков, ДБ, 172. Осмата петилетка в развитието на социалистическа България се характеризира с нов тип организация на труда. Осн. соц. пр IХ кл, 26.

— От рус. пятилетка.

Списък на думите по буква