ПЕТЍНА

ПЕТЍНА1 ж. Диал. Изправени и наредени като колибка житни снопове или царевичак, гръсти и др. Едни дожънваха, други събираха снопето, за да го правят на петини и кръстци. Т. Харманджиев, КЕД, 177. Митко .. опипваше сноповете на навързаното кукурузище, изправено на петини из угарите или натрупано на грамади за товарене. Ил. Волен, РК, 40.

ПЕТЍНА

ПЕТЍНА2 ж. Остар. Книж. Една пета част от нещо. В дроб 3/5 е взета 3 пъти петината на 1. К. Кърджиев, А, 83. Азотът е основата на въздуха, който дишаме; четиритях петини от обема му са съставляват от това тяло. Ч, 1870, бр. 4, 123.

ПЕТЍНА

ПЕТЍНА, ‑та, числ. бройно. Остар. и диал. Петима. В Априловский препис се намират пет записи, писани в разни времена и в разни места от петина различни читатели. М. Дринов, ПСп, 1871, кн. 4, 15. Когато има на трапезата за петина, то ще има и за шестина. П. Бобеков, БВК (побълг.), 10. Петина дърва сечеха, / шестина огин кладеха. Нар. пес., СбНУ I, 10.

Списък на думите по буква