ПЕТИО̀

ПЕТИО̀ ср. Рядко. Второ вино, получено от долята вода и захар в изстискано грозде.

— От фр. собств. Petiot. — Друга форма: петио̀т.

Списък на думите по буква