ПЕТИХЛЀБИЕ

ПЕТИХЛЀБИЕ, мн. няма, ср. Църк. Петохлебие. Винаги пред празника имало вечерня — служба "петихлебие" в черквата, дето присъствували майстори, калфи и чираци. Ив. Хаджийски, БДНН I, 46.

Списък на думите по буква