ПЕТЍЦИЯ

ПЕТЍЦИЯ ж. Книж. Официална писмена молба, искане, обикн. колективна, тържествено поднесена, отправена към държавния глава, висше официално лице в държавата или към орган на държавната власт. Тази комисия била нов удар за кралския астроном [Нютон]. Той безуспешно се обръщал с петиция към кралицата за ликвидиране на тази комисия. Ив. Въжарова, ИН (превод), 204. В 1856 г. .. цариградската българска община подава от името на целия български народ петиция до Високата порта. СбНУ LII, 151.

— От лат. petitio 'иск, искане' през рус. петиция.

Списък на думите по буква