ПЕТЍЧКА

ПЕТЍЧКА1 ж. Умал. от пета̀; петица. Босите му петички изтопуркаха в пепелта. Л. Дилов, КТ, 6. Момченцето събра петичките си, застана мирно и се поклони. Г. Караславов, СИ, 152. Номерът съвсем не отговаря на действителните размери на сандалките, каишките на петичките са почти двойно по-големи.

ПЕТЍЧКА

ПЕТЍЧКА2 ж. Разг. Умал. от петѝца1. Днес бях се подготвил добре и ми писаха петичка.

Списък на думите по буква