ПЀТКИЛОМЀТРОВ

ПЀТКИЛОМЀТРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е дълъг пет километра. Представете си петкилометров коридор, нареден с картини и скулптури от двете страни. Това е общата дължина на изложбените зали в Лувър. Ив. Мирски, ПДЗ, 83.

Списък на думите по буква