ПЕТКО̀ВДЕН

ПЕТКО̀ВДЕН, мн. няма, м. 1. Християнски празник (14 октомври) — денят на св. Петка Българска, на който се извършват обреди, свързани с животновъдството, коли се курбан и се устройва обща трапеза. С Петковден се е отбелязвал краят на лятото и началото на есента.

2. В съчет. с предл. по. Дните, времето около този празник. По Петковден започвало оплождането на женските домашни животни.

◊ Петковденски месец. Диал. По някои места у нас — название на м. октомври.

Списък на думите по буква