ПЕТКО̀ВИЯ

ПЕТКО̀ВИЯ ж. Бот. Род тревисти растения от семейство камбанкови, чийто единствен представител е орфандиевата петковия. Petkovia.

◊ Орфандиева петковия. Единствен представител на рода петковия — рядко, двегодишно тревисто растение, което вирее по варовити скалисти терени и скални пукнатини в средните и високите части на някои планини, главно в Югозападна България. Petkovia orphanidea (Boiss).

Списък на думите по буква