ПЕТЛА̀Р

ПЕТЛА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Диал. Лице, което носи обредния петел на сватба. По стария наш народен обичай Гено ще продава този петел на петларя. Г. Краев, Ч, 34. Пенчо: Няма аче, няма маче; аз кум ще ти стана. Герги: А аз петлар. Д. Войников, КЦ, 18-19.

Списък на думите по буква