ПЀТЛЀН

ПЀТЛЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет.: Петлено време. Диал. Петляно време. Тополчани не знаеха, кога е ден, кога е нощ.. Тръгваха по петлено време, връщаха се късно. К. Петканов, СВ, 21. Те стояха там до петлено време и или мълчаха като мъртви, или пееха. Й. Йовков, СЛ, 79.

Списък на думите по буква