ПЀТЛЬОВ

ПЀТЛЬОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е на петел, петльо или се отнася до петел, петльо. Тропнаха му чизмите, / покрай Анкини прозорци, / на глава му синьо перо петльово, / ветър вее и перо се люлее. Нар. пес., СбВСт, 842.

◊ Петльов гребен. Бот. Вид многогодишно тревисто растение от рода петльово перо, което расте из ливади и храсталаци. Gladiolus imbricatus. Петльови гащи. Диал. Растението лисичина; курвичка. Твърде обикновени през тоя сезон [пролетта] са: игликата, медуницата, дядов зъб, петльови гащи и др. П. Делирадев, В, 162. Петльови нокти. Диал. Планински или градински храст със срещуположни голи или окосмени листа с дребни топчести тъмночервени плодове; нокът2. Петльово мъде. Диал. Вид бял боб (зрял фасул) с много едри зърна, който се отглежда предимно в Смолянско (Родопите). Петльово перо. Бот. Род многогодишни тревисти растения, с подземни грудки или луковици, мечовидни листа и гроздовидни съцветия, които растат из ливади и храсталаци и са култивирани и като градински декоративни цветя. Gladiolus.

Списък на думите по буква