ПЀТЛЬОВДЕН

ПЀТЛЬОВДЕН м. Народен празник (20 януари) в Източна България, за който юноша коли петел, жените варят петела и раздават от вареното за здраве и плодовитост на подрастващите момчета от селището.

Списък на думите по буква