ПЀТЛЬОВСКИ

ПЀТЛЬОВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е като на петел. Той е ниско, сухо човече, с голяма черна брада — раздвоена като метла.. Без да искате, вие неотлъчно следите движенията на ръцете му, говора му, най-после неговия горд петльовски вървеж. Д. Немиров, КБМ, 31. — А знаеш ли ти.., че мога да те обеся на първото дърво? Кой си ти? — Аз? Аз ли? — каза беят, като приближаваше с петльовска напереност. Л. Стоянов, П, 204.

Списък на думите по буква