ПЕТМЀСЕЧЕН

ПЕТМЀСЕЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. За човек, животно или (рядко) растение — който е на пет месеца. Петмесечно бебе. // За период от време — който се измерва със срок от пет месеца. Получи петмесечно удължение на визата си.

2. Който съществува, който продължава, трае пет месеца. Тези юнаци.. славно се отличиха в петмесечното защищаване на Шипченский проход. Г. Бенев, БК (превод), 81. Читалището организира петмесечни компютърни курсове.

Списък на думите по буква