ПЕТМЀСЕЧИЕ

ПЕТМЀСЕЧИЕ, мн. няма, ср. Период от пет месеца.

Списък на думите по буква