ПЕТМЀТРОВ

ПЕТМЀТРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е с размер на дължина, ширина, дълбочина или височина пет или около пет метра. Един неделен ден намирам дяда Гатя край Искъра — приковал се на брега със спуснати надолу крака, проточил над водата и петметровия си рибарски прът. Д. Калфов, КР, 18. Из влажните места на саваната расте петметровата "слонова трева" — любима храна на слоновете. Л. Мелнишки, К, 9. По-надолу .. тя [водата] се събира в теснинка .. и с устрем се спуща от петметровата отвесна скала. Ст. Марков, ДБ, 344. Петметрова пътечка водеше до колибката. △ До басейна имаше петметрова кула за скокове.

Списък на думите по буква