ПЕТНАДЕСЕТЍНА

ПЕТНАДЕСЕТЍНА, (съкр.) петнайсетѝна, (съкр., разг.) петнайстѝна и (съкр., диал.) петнаестѝна, числ. бройно. Около, приблизително петнадесет (на брой или като период от време). Батак се намира на петнадесетина километра югозападно от Пещера. Ст. Михайлов, БС, 235. След обявената пълна мобилизация за невероятно кратък срок — около петнадесетина дена — българската войска вече достигаше близо половин милион души. Д. Вълев, З, 256. Заобиколи Шилото и му трябваха петнадесетина минути, за да стигне под оня завой. Д. Фучеджиев, Р, 270. Както и да пресмяташе, все излизаше, че ще трябва да похарчи към петнадесетина хиляди лева. Г. Караславов, С, 86. Разг. В съчет. с числ. бройно. За означаване на приблизително количество (брой), ограничено между числителните в съчетанието. — Нане Стоичко обадил на Шутия, че в тяхното землище, къде дренако, вчера изкарал десетина-петнайсе заяка. Елин Пелин, Съч. IV, 226.

Списък на думите по буква