ПЕТНА̀ДЕСЕТХИЛЯДЕН

ПЕТНА̀ДЕСЕТХИЛЯДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който има, който се състои от петнадесет хиляди души. По онова време Тулча е бил петнадесетхиляден град. Н. Ферманджиев, РХ, 174. За миг притваря клепачи... И вижда петнадесетхилядното множество на гара Мездра, когато получи златната звезда. В. Робов, ПСВ, 87.

2. Който е със стойност петнадесет хиляди. Петнадесетхилядно възнаграждение е нещо много добро за този нелек труд.

3. Като числ. поредно. Който има пореден брой петнадесет хиляди. Петнадесетхилядната клиентка получи безплатен комплект от новата козметична серия.

Списък на думите по буква