ПЕТНА̀ДЕСЕТЧАСОВ

ПЕТНА̀ДЕСЕТЧАСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който продължава, трае петнадасет ча̀са. Джиповете друсаха, беше ни студено, искаше ни се да поседнем някъде на топличко, след близо петнадесетчасово тежко пътуване. Г. Караславов, Избр. съч. III, 31. "Светкавица" следеше Слънцето и дългият петнадесетчасов ден бавно оставяше осветената част на Луната и се прехвърляше над другата половина, която земни‑

те учени никога не са видели. Елин Пелин, ЯБЛ, 127.

Списък на думите по буква