ПЕТНА̀ЕСЕТИ

ПЕТНА̀ЕСЕТИ. Вж. петнадесети.

Списък на думите по буква