ПЕТНА̀ЙСЕ

ПЕТНА̀ЙСЕ. Вж. петнадесет.

Списък на думите по буква