ПЕТНА̀ЙСЕТ

ПЕТНА̀ЙСЕТ. Вж. петнадесет.

Списък на думите по буква