ПЕТНА̀ЙСЕТГОДИШЕН

ПЕТНА̀ЙСЕТГОДИШЕН. Вж. петнадесетгодишен.

Списък на думите по буква