ПЕТНА̀ЙСЕТДНЕВЕН

ПЕТНА̀ЙСЕТДНЕВЕН. Вж. петнадесетдневен.

Списък на думите по буква