ПЕТНА̀ЙСЕТИ

ПЕТНА̀ЙСЕТИ. Вж. петнадесети.

Списък на думите по буква