ПЕТНЀНЕ

ПЕТНЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от петня и от петня се; петносване, лекьосване.

Списък на думите по буква