ПЕТНЍСТО

ПЕТНЍСТО нареч. Във вид на петна, с окраска на петна. Голям свирец.. Гръб и крила петнисто изпъстрени с тъмнокафяви шарки. Ц. Пешев и др., ФБ, 419. Сем. Стърчиопашки.. Гърбът най-често петнисто изпъстрен. Ц. Пешев и др., ФБ, 158.

ПЕТНИСТО

ПЕТНИСТО-. Първа съставна част на сложни прилагателни със значение: който има окраска или отсянка на петна от един или повече цветове, напр.: петнисторъждив, петнистотъмнокафяв, петнист?сив, петнистосивокафеникав, петнистокафеникавосив, петнистоорехов и др.

Списък на думите по буква