ПЕТНО̀САН

ПЕТНО̀САН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от петносам като прил. Разг. Който е покрит или изцапан с петна; дамгосан, лекьосан. Подготовката им [на вишни и череши] се състои в измиване, почистване на дръжките .., отстраняване на некачествените плодове — зелени, загнили .., петносани и пр. М. Киров, ТК, 156. Къде са белите стени и златоглавите църкви? Само замъгленото сивосиньо небе, петносано тук-таме с бели бухлати облаци. Д. Рачев, СС, 130. Носеше стар петносан костюм.Петносаната ѝ рокля е за химическо чистене.

Списък на думите по буква