ПЕТНО̀СВАНЕ

ПЕТНО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от петносвам и от петносвам се; петнене, напетняване. Характерът на производството позволява да се използува и суровина, която е неподходяща за предлагане в прясно състояние .. поради наличие на външни дефекти, като неправилна форма и недостатъчна големина на плодовете .., петносване и пр. М. Киров, ТК, 6. Цвеклото през лятото трябва да бъде запазено чрез пръскане с бордолезов разтвор "Е 605" или "хексахлоран" от листното петносване и молеца, които са в състояние да намалят значително добива от него. РД, 1950, бр. 149, 3. Петносване на ябълки.

Списък на думите по буква