ПЕТО

ПЕТО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който има пет части, пет съставки, напр. петокнижие, петобой, петолевка.

2. Който е свързан с пети поред, напр. петокласен, петоразреден.

Списък на думите по буква