ПЕТОБА̀ЛЕН

ПЕТОБА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Обикн. в съчет.: Петобална система. Система от пет степени за оценка на нещо. // Система за оценка на знанията на ученици и студенти, при която най-високата оценка е 5. В настоящия момент там се учат 781 български студенти и студентки.. При петобалната система средният успех на българските студенти е 4.63. ОФ, 1950, бр. 1888, 4.

Списък на думите по буква