ПЕТОКЛА̀СЕН

ПЕТОКЛА̀СЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. 1. Истор. За училище — който дава образование до пети клас (сегашен IX), като полугимназиална степен на образование. — Като свършиш след 2-3 години тукашното училище, ще те взема в Търново. Ще минеш там петокласното училище, та да те направим учител. В. Геновска, СГ, 519. По случай голямата загуба за страната и учебното дело с убийството на г-на м-ра В. Кънчева, моля приемете моите и тези на учителите и на учителките най-сърдечни съболезнования. Директор на Петокласното девическо училище Генчев. Бълг., 1902, бр. 454, 5. // Който се отнася до такова училище. Той [Страшимир Кринчев] упорито се самообразова. Останал само с недовършено петокласно образование, неуспял да продължи поради липса на средства, упорито и системно запълва липсата. Ив. Богданов, СП, 358.

2. Който се отнася до пети клас в училище. Петокласен ученик. Петокласен учебен материал.

Списък на думите по буква